چهارمین آزمون زبان (بسندگی) مرداد ماه 1400

آزمون بسندگی زبان در تاریخ  1400/5/3 در محل تالار افضل کرمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور 81 داوطلب شامل 40 داوطلب زن و 41 داوطلب مرد پس از صدور مجوز برگزاری آزمون و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. نتایج آزمون مذکور هم در صفحه اصلی سایت دانشگاه بخش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در قسمت اطلاعیه ها قابل مشاهده است.