پذیرش دانشجویان دکتری


داوطلبان محترم آزمون دکتری (مرحله تکمیل ظرفیت) برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پذیرش دانشجویان دکتری به آدرس http://phd.fa.uk.ac.ir مراجعه نمایند.