محل برگزاری آزمون جامع شهریور ماه 1399

به اطلاع می رساند آزمون جامع در محل ساختمان J دانشگاه شهید باهنر کرمان رأس ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

- کلاس 255j: رشته های عمران، مواد و مکانیک

- کلاس 252j: رشته های تربیت بدنی، دامپزشکی و فیزیک

- کلاس 253j: رشته های ریاضی و آمار