محل برگزاری آزمون جامع دی ماه 1398

به اطلاع می رساند آزمون جامع در محل تالار افضل دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می گردد.