محل برگزاری آزمون جامع تیرماه 1397


 
محل برگزاری آزمون جامع تیرماه 1396، ساختمان J در کنار ساختمان تحصیلات تکمیلی می باشد.
اطلاعات بیشتر را از دفتر تحصیلات تکمیلی کسب نمایید.