لغو آزمون بسندگی زبان اردیبهشت ماه 1400

با توجه به وضعیت قرمز ؛ آزمون بسندگی در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1400 برگزار نخواهد شد در صورت تغییر وضعیت  ، از طریق سایت حوزه معاونت آموزشی اطلاع رسانی خواهد شد.