قابل توجه پذیرفته شدگان جدید الورود مقطع دکتری سال 1398

پذیرفته شدگان عزیز با سلام

پذیرفته شدن شما را در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه شهید باهنر کرمان تبریک عرض می کنیم.

جهت ثبت نام غیر حضوری از مورخ 1398/6/11 لغایت 1398/6/15 به سیستم جامع آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان به آدرس https://edu.uk.ac.ir مراجعه فرمائید.

 

 

با آرزوی موفقیت و بهروزی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان