سومین آزمون زبان (بسندگی) اردیبهشت ماه 1400

آزمون بسندگی زبان در تاریخ  1400/2/28 در محل تالار افضل کرمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور 63  داوطلب شامل 35 داوطلب زن و 28 داوطلب مرد پس از صدور مجوز برگزاری آزمون و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. نتایج آزمون مذکور هم در صفحه اصلی سایت دانشگاه بخش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در قسمت اطلاعیه ها قابل مشاهده است.