زمان و مکان برگزاری آزمون جامع شهریور ماه 1400(هشتم و نهم شهریور)

امتحان جامع دانشجویان مقطع دکتری در تاریخ های هشتم ونهم شهریور ماه در محل تالار افضل کرمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان براساس برنامه زمان بندی اعلام شده بخش ها و دانشکده ها راس ساعت 8 صبح برگزار می شود. طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ارائه نمره بسندگی زبان انگلیسی جهت حضور در امتحان جامع الزامی است.

بخش ها و دانشکده هایی که آزمون را به صورت مجازی برگزار می نمایند لازم است با دفتر آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هماهنگی لازم را انجام دهند.