دومین آزمون زبان (بسندگی) اسفند ماه 1399

آزمون بسندگی زبان در تاریخ 1399/12/18 در محل تالار افضل کرمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور 65  داوطلب و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برگزار گردید