ثبت نام پذیرفته شدگان دانشجویان دکتری سال 1396

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری سال 1396 دانشگاه شهید باهنر کرمان . ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی سال 1396 و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان گرامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان توجه این عزیزان را به نکات زیر جلب می نماید: زمان ثبت نام 7 و 8 شهریوماه به صورت حضوری و در محل آموزش کل دانشگاه می باشد. زمان شروع کلاسها، شنبه 19 شهریورماه خواهد بود. 

بسمه تعالی

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری سال 1396 دانشگاه شهید باهنر کرمان

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی سال 1396 و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان گرامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان توجه این عزیزان را به نکات زیر جلب می نماید:

زمان ثبت نام 7 و 8 شهریوماه به صورت حضوری و در محل آموزش کل دانشگاه می باشد.

زمان شروع کلاسها، شنبه 19 شهریورماه خواهد بود.

مدارک مورد نیاز: 

1- اصل و یک برگ تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد. به انضمام ریزنمرات مقطع کارشناسی.

۲- اصل و یک برگ تصویر مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی(حداکثر تا تاریخ 31/6/1396) که در آن معدل دوره کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) قید شده باشد. به انضمام ریزنمرات مقطع کارشناسی ارشد. 

تبصره ۱- پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای نمی باشند لازم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری
حرفه ای با محتوای فرم الف موجود در وب سایت سازمان سنجش را ارائه نمایند.

۳- اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری فتوکپی از تمام صفحات آنها 

۴- ۶ قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری 

  تبصره : ۱۲ قطعه عکس ۴×۳ تهیه شده در سال جاری منحصراً برای برادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در مؤسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می گردد.

۵- ارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه ۳ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹6 مشخص کند (برای برادران). 

۶- حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت. 

۷- ارائه معرفی نامه رسمی مبنی بر واجد شرایط بودن برای استفاده از امتیاز ویژه مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری. این سهمیه شامل مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری که پذیرش دانشجوی آنها از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد می باشد.  

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر