اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص نحوه استفاده از سنوات ارفاقی دانشجویان

جهت مشاهده جزئیات کلیک فرمائید. (فایل pdf)