اطلاعیه تکمیلی زمان و مکان برگزاری آزمون جامع (24 و 25 خرداد ماه 1400)

امتحان جامع دانشجویان مقطع دکتری در تاریخ های بیست و چهارم و بیست و پنجم خرداد ماه در محل تالار افضل کرمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان براساس برنامه زمان بندی اعلام شده بخش ها و دانشکده ها راس ساعت 8 صبح برگزار می شود. طبق مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ارائه نمره بسندگی زبان انگلیسی جهت حضور در امتحان جامع الزامی است.

بخش ها و دانشکده هایی که آزمون را به صورت مجازی برگزار می نمایند لازم است با دفتر آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هماهنگی لازم را انجام دهند.