آزمون جامع نیمسال دوم 96-97

با استناد به بند چهارم صورت جلسه مورخ 2/8/1396 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آزمون جامع نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 در تاریخ های 10 و 11 تیرماه برگزار خواهد شد.