کارمندان گروه تحصیلات تکمیلی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
سعیده جاوید کارشناس ارشد تحصیلات تکمیلی 31323090
فضه شیخ بهائی کارشناس تحصیلات تکمیلی 31323090
بتول پورشعبان کارشناس تحصیلات تکمیلی 31323090