چگونه می توان با نحوه نگارش پایان نامه و رساله آشنا شد؟

 

با توجه به تغییرات صورت گرفته در این زمینه تنها راه اطمینان از آخرین تغییرات نگارش پایان نامه و رساله ها، بررسی سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به آدرس http://hiedu.fa.uk.ac.ir/ می باشد. بدیهی است تحصیلات تکمیلی دانشگاه از پذیرش پایان نامه ها و رساله های خارج از ضوابط مشخص شده معذور بوده و عواقب ناشی از عدم رعایت مقررات و تاخیر در انجام فارغ التحصیلی دانشجو، بر عهده خود دانشجو است.

 

آزمون جامع دکتری در چه تاریخی برگزار می شود؟

 

آزمون جامع دکتری معمولا سالی دو بار، یکی در اوایل دی ماه و دیگری در اوایل خردادماه برگزار می شود که تاریخ دقیق آن در سایت تحصیلات تکمیلی اعلام می شود. دانشجویان برای شرکت در آزمون باید در ترم مورد نظر واحد آمادگی برای آزمون جامع را اخذ نموده و قبل از آزمون اطمینان حاصل نمایند که: 1- تمام نمرات آنها ارسال شده و قفل آموزش شده باشد و همچنین معدل کل آنها 16 یا بالاتر باشد. 2- اسم آنها همراه با لیست دروس امتحانی و زمان دقیق آزمون حداقل دو هفته قبل از برگزاری آزمون به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شده باشد. 3- دانشجویان ورودی 1395 به بعد و دانشجویان معرفی شده استعداد های درخشان و سهمیه مربی نمره زبان خود را به تایید تحصیلات تکمیلی دانشگاه برسانند. 4- در زمان مقرر در آزمون شرکت نموده و لیست حضور و غیاب را امضاء نمایند.

 

دانشجویان پسر مشمول (دارای معافیت تحصیلی) برای تمدید سنوات چه مراحلی را باید طی نمایند؟

 

با توجه به ضرورت تایید سازمان نظام وظیفه جهت تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال هفتم و دکتری در نیمسال سیزدهم (در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص با تمدید سنوات فوق)، لازم است این دانشجویان درخواست خود را قبل از نیمسالهای فوق ارائه و پس از تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، درخواست خود را همراه با مجوز ادامه تحصیل اخذ شده از کمیسیون موارد خاص، به معاونت عمومی ناجا ارائه و مجوز لازم را دریافت نمایند. بدیهی است مسئولیت این امر بر عهده دانشجو بوده و دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال مشکلات بعدی ناشی از عدم تمدید معافیت تحصیلی دانشجو ندارد.

 

مراحل تمدید سنوات برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری چگونه است؟

 

دانشجویان دکتری برای ترم دهم و کارشناسی ارشد برای ترم ششم باید قبل از اتمام سنوات و حداقل دو هفته قبل از اتمام ترم سنوات مجاز خود، درخواست تمدید سنوات را از طریق سامانه جامع آموزشی (گلستان) منوی پیشخوان خدمت ثبت نموده و سپس از طریق آموزش بخش و دانشکده پیگیر روند مراحل آن باشد تا قبل از شروع انتخاب واحد ترم بعد مجوز لازم را دریافت نماید. مراحل آن به ترتیب شامل: درخواست دانشجو، تایید استاد راهنما، تایید رئیس بخش، تایید معاون آموزشی دانشکده، تایید مدیر تحصیلات تکمیلی و در نهایت تایید کارشناس دانش آموختگی آموزش کل می باشد. بدیهی است مسئولیت ثبت درخواست و پیگیری ادامه تایید ها با دانشجوست.

 

روند انتخاب واحد و شرایط آن برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی چگونه است؟

 

تمام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در تمام طول مدت تحصیل تا زمان فارغ التحصیلی در هر ترم باید در زمان مقرر شخصا انتخاب واحد نمایند. در طول مراحل آموزشی دروس مربوطه و سپس واحد پایان نامه(کارشناسی ارشد) و یا آمادگی آزمون جامع و رساله (دکتری) را اخذ نمایند. بدیهی است انجام دفاع، آزمون جامع و ... منوط به انتخاب واحد در زمان مقرر است. مسئولیت انجام انتخاب واحد با دانشجو بوده و باید تا اطمینان از انجام انتخاب واحد، پیگیری لازم را انجام دهد و در صورت عدم انتخاب واحد در مهلت مشخص شده، انتخاب واحد با تاخیر و با پرداخت جریمه در روز مشخص شده امکان پذیر است. برای دانشجویانی که به هر دلیل در زمانهای فوق موفق به انجام انتخاب واحد نشوند، حکم عدم مراجعه صادر خواهد شد. این به معنای انصراف از تحصیل می باشد.

 

روند و مراحل درخواست تمدید سنوات، برگشت به تحصیل، مرخص تحصیلی، مسائل مربوط به کمیسیون موارد خاص چگونه است؟

 

به منظور افزایش سرعت و سهولت انجام کارها، شفاف سازی و فراهم شدن شرایط پیگیری فرایندها توسط دانشجو، امکان ارسال درخواست های آموزشی در سامانه جامع آموزشی گلستان، منوی پیشخوان خدمت فراهم شده است و دانشجویان باید موارد درخواستی خود را تنها از همین طریق ایجاد و پیگیری نمایند. لازم به توضیح است هیچ گونه درخواست دستی و یا اتوماسیونی در زیرمجموعه های معاونت آموزشی دانشگاه مورد بررسی قرارنخواهدگرفت. در خواستهای قابل انجام شامل درخواست مرخصی تحصیلی، حذف ترم، تمدید سنوات، استثنائات کمیسیونی (ترم های اضافی، برگشت به تحصیل و ...)، مرخصی پزشکی می باشد. مراحل آن به ترتیب شامل: درخواست دانشجو، تایید استاد راهنما، تایید رئیس بخش، تایید معاون آموزشی دانشکده، (در مورد مرخصی تحصیلی: تایید کارشناس امور شبانه)، تایید مدیر تحصیلات تکمیلی و در نهایت تایید کارشناس دانش آموختگی آموزش کل می باشد. اکیدا از دانشجویان محترم درخواست می شود تقاضاهای خود را منحصرا از طریق منوی فوق و یا آموزش دانشکده پیگیری نموده و از مراجعه حضوری به سایر قسمت های دانشگاه اجتناب نمایند.

 

اطلاعات مربوط به شهریه، جریمه، هزینه دروس افتاده و جبرانی، هزینه سنوات کمیسیونی، هزینه بازگشت به تحصیل دانشجویان دو ترم مشروطی را چگونه می توان بدست آورد؟

 

تمام اطلاعات مورد نیاز را از طریق دفتر امور آموزشهای آزاد و شبانه یا وب سایت این دفتر به آدرس http://virtual.fa.uk.ac.ir می توان بدست آورد. هر چند در صفحه شخصی هر دانشجو در سامانه جامع آموزشی دانشگاه نیز در قسمت شهریه این مبلغ معمولا مشخص شده است.

 

در صورتیکه تعداد واحد باقیمانده دانشجو بدلیل حذف درس، کمتر از حد مجاز شد، تکلیف آن ترم چگونه است؟

 

در صورتی که به دلیل غیبت موجه در جلسات درس یا جلسه امتحان تعدادی از واحدهای درسی دانشجو حذف گردد، به طوری که تعداد واحدهای باقیمانده وی در آن نیمسال از حد نصاب تعیین شده در آیین نامه آموزشی مربوطه کمتر باشد، نیمسال مزبور از حیث مشروطی و احتساب سنوات، نیمسال کامل تلقی شود.

 

حداقل معدل لازم جهت دریافت مدرک تحصیلی چند است؟

 

حداقل معدل کل لازم جهت دریافت مدرک، در مقطع کارشناسی 12 و در مقطع کارشناسی ارشد 14 می باشد. بدیهی است به معدلهای پایین تر مدرک دانشگاهی تعلق نمی گیرد.

 

شرایط استفاده از مرخصی بدون احتساب در سنوات (بدون شهریه ثابت برای دانشجویان شبانه و پردیس) چیست؟

 

بر اساس آئین نامه آموزشی، مرخصی بدون احتساب در سنوات (و بدون پرداخت شهریه برای دانشجویان شبانه و پردیس) فقط به دانشجویان خواهر در دوران پس از زایمان و حداکثر به مدت 2 نیمسال تعلق می گیرد. بنابراین سایر دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه ثابت هستند.