معرفی

با توجه به جایگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه، شرح وظایف و حدود اختیارات آن، امور مربوط به تدوین و تنظیم سیاست‌های اجرایی، ایجاد هماهنگی ، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های تحصیلات تکمیلی می‌باشد. 

شرح وظایف

-نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در دانشگاه

- برگزاری جلسات منظم شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و ارسال مصوبات این جلسات به دانشکده ها جهت اجرا.

- بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری .

-بررسی ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس تعداد اساتید متخصص هرگروه واعلام آن به سازمان سنجش.

-برگزاری مصاحبه آزمون‌های دکتری ،کنترل جلسات مصاحبه دانشکده ها و  درج نمرات در سایت سازمان سنجش.

-بررسی و کنترل وضعیت دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در آزمون جامع دکتری از جمله معدل، گذارنیدن واحدهای درسی و اخذ حدنصاب نمره زبان انگلیسی مطابق مقررات دانشگاه.

-برگزاری هماهنگ آزمون جامع دکتری بصورت سه نوبت در سال ( دیماه ، خردادماه و شهریورماه).

- تهیه وتدوین شیوه نامه­های اجرایی برای آیین نامه های کارشناسی ارشد و دکتری.

- تهیه وتنظیم فرم‌های مناسب جهت انجام امور دانشجویان براساس مقررات وبخش‌نامه های جدید ( نظیر فرمت پایان نامه، فرمهای دکتری و ....).

-بررسی نمرات و سنوات دانشجو در زمان دفاع و صدور مجوز دفاع.

-تعیین نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسات دفاع دانشجویان دکتری  و نظارت بر حسن اجرای این جلسات.-بررسی و کنترل پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری.  

-بررسی پرونده های دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و دکتری.

-کنترل و تایید کدرهگیری ایرانداک.

-بررسی وانجام امور آموزشی دانشجویان از قبیل، مهمان، مرخصی، انتقال، حذف ترم، حذف واحد ، تمدید سنوات و ...

- بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا و در صورت لزوم ارسال به کمیسیون موارد خاص. 

-پاسخ گویی و راهنمایی دانشجویان و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها.