توجه: در صورت باز نکردن فایل های مربوطه با مرورگر مورد نظر می توانید از مرورگرهای دیگر برای باز شدن فایلها استفاده نمائید.راهنمای نگارش پایان نامه و رساله

راهنمای کلی اصول نگارش پایان نامه و رساله دانشگاه شهید باهنر کرمان (فایل اصلی Word   PDF) (فایل خلاصه Word   PDF)

فایل الگوی نگارش پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد (فایل WORD)

فایل الگوی نگارش رساله دانشجویان دکتری (فایل WORD)

فایل راهنمای آماده سازی و تحویل CD به کتابخانه مرکزی دانشگاه (فایل PDF)

لینک راهنمای کتابخانه مرکزی (http://centlib.fa.uk.ac.ir/)

 


راهنمای دانشکده های دارای تغییرات نسبت به الگوی اصلی

الگوی نگارش دانشجویان پردیس دانشگاهی (کارشناسی ارشد فایل WORD، دکتری فایل WORD)

الگوی نگارش بخش شیمی (فایل WORD)

الگوی رفرنس نویسی بخش شیمی (فایل PDF)

الگوی نگارش دانشجویان دانشکده هنر و معماری (فایل WORD)

الگوی نگارش دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی (فایل WORD)

الگوی نگارش دانشجویان دانشکده ریاضی (کارشناسی ارشد فایل WORD، دکتری فایل WORD)

الگوی نگارش دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی (کارشناسی ارشد فایل WORD، دکتری فایل WORD)

الگوی نگارش دانشجویان دانشکده حقوق و الهیات (کارشناسی ارشد فایل WORD)


فایل های عمومی

​دستورالعمل نحوه همکاری با سایر دانشگاه ها در راهنمایی و مشاوره پایان نامه یا استفاده از استادان راهنما و مشاور خارج از دانشگاه (فایل WORD) (فایل PDF)

راهنمای رفرنس نویسی(فایل RAR)

فونت و لوگوی مورد نیاز دانشگاه (فایل RAR)