توجه: در صورت باز نکردن فایل های مربوطه با مرورگر مورد نظر می توانید از مرورگرهای دیگر برای باز شدن فایلها استفاده نمائید.آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 1397 (فایل PDF)

شیوه نامه دوره های مختلف تحصیلی  سال تحصیلی 1397: کاردانی و کارشناسی: (فایل PDF)، کارشناسی ارشد: (فایل PDF)، دکتری تخصصی: (فایلPDF)آیین نامه های کارشناسی ارشد

آئین نامه کارشناسی ارشد مصوب 1388 (فایل PDF)

آئین نامه کارشناسی ارشد 1394 (فایل PDF)

​​دستورالعمل اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد(فایل PDF)

دستورالعمل جدید در خصوص نحوه محاسبه معدل کل دانشجویان ارشد 94 به بعد (PDF)

مجموعه مقررات، آیین نامه و شیوه نامه های دوره دکتری عومی دامپزشکی(فایل PDF)آیین نامه های دکترا

شیوه نامه دکتری تخصصی: (فایلPDF)  سال تحصیلی  1397 به بعد
آئین نامه دکتری 1389 (فایل PDF)

آئین نامه دکتری برای ورودی 1390 و بعد (فایل PDF)

آیین نامه آموزشی دوره ی دکترای تخصصی (فایل PDF)

آیین نامه آموزشی دوره ی دکترای تخصصی برای ورودیهای 1395 و بعد از آن (فایل PDF)

دستورالعمل اجرایی آیین دکتری تخصصی و دستیاری (فایل PDF)

دستورالعمل تشکیل و وظایف کمیته راهبری دانشجویان دکتری (فایل PDF)


سایر آئین نامه های مرتبط

​کتاب مجموعه مقررات و آئین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (فایل PDF)

دستورالعمل اجرایی نحوه همکاری استادان، محققان ایرانی مقیم خارج با دانشگاه (فایل PDF)

مصوبه هیئت رئیسه در خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی و راهنمایی پایان نامه (فایل PDF)

شیوه نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی (فایل PDF)

دستورالعمل بکارگیری مدرسان مدعو (حق التدریس) (فایل PDF)

​آیین نامه انتقال دانشجو از خارج به داخل (فایل PDF)

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (فایل PDF)

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی دانشجویان (فایل PDF)

​آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری (فایل PDF)

تسهیلات آموزشی ویژه قهرمانان ورزشی (PDF)

مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه در خصوص شهریه سنوات اضافی دانشجو (فایل PDF)

مصوبه شورای دانشگاه در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجو (فایل PDF)

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات (فایل PDF)

آیین نامه ثبت و اشاعه پایان نامه ها در ایران داک (فایل PDF)